Lobby met resultaat

Wat is het beleid van de overheid op een bepaald terrein, hoe beïnvloed je dat beleid, met welke ambtenaren, politici of bestuurders dien je daarvoor te spreken en wat moet je ze vertellen? Dat zijn vragen waar vrijwel alle bedrijven en organisaties regelmatig tegenaan lopen. Castro helpt je erbij.

Onze diensten

Strategie

Voor veel bedrijven en organisaties geldt dat de overheid ʻeen andere taalʼ spreekt. De meeste ondernemers en bestuurders hebben het in hun dagelijks werk niet over moties en amendementen, wetswijzigingen, concept-bestemmingsplannen, subsidieverordeningen en vergunningprocedures. Toch is het belangrijk om te weten wat er speelt ‘in de politiek’. Vroeg of laat kan het je bedrijfsvoering (enorm) raken. Castro heeft veel politieke ervaring en kennis en een goed netwerk. Wij adviseren bedrijven en organisaties hoe ze hun lobby het beste kunnen aanpakken. Het is cruciaal om hier op tijd mee te beginnen.

Uitvoering

De wereld van de politiek en het lobbyen is dynamisch. Het is belangrijk om de juiste contacten te hebben en in te spelen op actuele ontwikkelingen. Cruciaal is het ook om vrienden te maken ‘als je ze nog niet nodig hebt.’ Door goede relaties op te bouwen wordt jouw standpunt en positie goed gehoord of krijg je zelfs ‘een stoel aan tafel’. Castro staat veel bedrijven en organisaties bij om dit zo effectief mogelijk aan te pakken en helpt ook contacten te leggen.

Training

Lobbyen is een vak op zich. Castro Communicatie traint (nieuwe) bestuurders en directeuren en andere betrokkenen op het gebied van effectief lobbyen. Dat doen we interactief, met realistische en uitdagende cases en voorbeelden.

Klanten waar we trots op zijn

Bekijk al onze cases

Wij werken o.a. voor: